Том 39, № 6 (2005)

Содержание

Молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств и изучение механизма их действия

Т. А. Замощина, Л. Н. Новицкая, Е. В. Иванова, А. В. Матвеенко, А. С. Саратиков
PDF
3-5
Д. Е. Митрушкин
PDF
6-8

Поиск новых лекарственных средств

В. А. Горпинченко, Е. А. Яцынич, Д. В. Петров, Л. Т. Карачурина, Регина Юрисовна Хисамутдинова, Н. Ж. Басченко, В. А. Докичев, Ю. В. Томилов, М. С. Юнусов, О. М. Нефедов
PDF
9-11
В. В. Зобов, К. А. Петров, А. А. Аслямова, Л. А. Березинский, В. С. Резник, В. Д. Акамсин, И. В. Галяметдинова, Р. Х. Гиниятуллин
PDF
12-14
Л. А. Трухачева, В. И. Левина, А. П. Арзамасцев, Н. Б. Григорьев, В. Г. Граник
PDF
15-18
С. Ю. Макан, Н. А. Ткачук, В. М. Корхов, С. В. Костенко, И. А. Бойко, С. П. Смульский, К. С. Андронати, Е. А. Костенко, Т. Л. Карасева, С. А. Андронати
PDF
19-21
А. У. Зиганшин, Ж. Ю. Фалу, В. А. Мамедов, Л. В. Мустакимова
PDF
22-25
А. П. Авакян, Гюльнара Артаваздовна Геворгян, А. Г. Агабабян, А. Е. Тумаджян, Р. Г. Пароникян, Г. А. Паносян
PDF
26-27
Т. М. Салимов, М. А. Куканиев, И. Т. Сатторов, Д. М. Осимов
PDF
28-29
В. И. Присакарь, В. И. Цапков, С. А. Бурачева, М. С. Быркэ, А. П. Гуля
PDF
30-32

Лекарственные растения

Е. В. Бекетов, В. П. Пахомов, О. В. Нестерова
PDF
33-35
Юрий Киприанович Василенко, И. И. Клишина, Д. С. Лазарян
PDF
36-38

Методы синтеза и технология производства лекарственных средств

Д. И. Прохоров, Ю. Г. Кириллова, Н. П. Боярская, А. Н. Тевяшова, О. В. Есипова, Е. Н. Звонкова, Виталий Иванович Швец
PDF
39-43
Т. Н. Гаркавая, Н. П. Петругова, С. Я. Скачилова, В. М. Павлов, А. С. Соколов, Ю. А. Ершов, Е. В. Шилова
PDF
44-47

Исследование строения химических соединений, методы анализа и контроль производства

В. Л. Багирова, Елена Леонардовна Ковалева, К. С. Шаназаров
PDF
48-51
Лариса Ивановна Соколова, А. П. Черняев
PDF
52-54

Информация

И. С. Николаева, В. В. Петерс
PDF
55-56