Том 44, № 8 (2010)

Содержание

Поиск новых лекарственных средств

Ашот Ишханович Маркосян, С. А. Габриелян, Ф. Г. Арсенян, Р. С. Сукасян
PDF
3-6
Ашот Ишханович Маркосян, С. А. Габриелян, Ф. Г. Арсенян, Р. С. Сукасян, И. С. Саркисян
PDF
7-10
Мелкон Арпиарович Ирадян, Н. С. Ирадян, Р. В. Пароникян, Г. М. Степанян
PDF
11-15
О. П. Колесникова, Ефим Авраамович Краснов, С. Ю. Клепикова, Н. В. Кандалинцева, А. Е. Просенко
PDF
16-18
М. Г. Малакян, Л. А. Вардеванян, Д. Э. Егиазарян, С. А. Баджинян, А. Г. Агабабян, Гюльнара Артаваздовна Геворгян
PDF
19-21
Д. А. Писаненко, Г. К. Палий, В. Г. Крючкова
PDF
22-24
Владимир Леонидович Гейн, А. С. Прусакова, Н. В. Носова, М. И. Вахрин, Э. В. Воронина, А. П. Кривенько
PDF
25-27
Р. А. Гаджилы, Р. Ф. Гахраманов, А. А. Мамедова, З. О. Караев, С. К. Зейналова, Р. И. Ибрагимов, Ш. Ф. Нагиева, Т. С. Мехтиева
PDF
28-30

Методы синтеза и технология производства лекарственных средств

М. В. Клюев, Махрам Гасанович Абдуллаев, З. Ш. Абдуллаева
PDF
31-37
С. И. Воробьёв, А. А. Елапов, А. Р. Армасов
PDF
38-42
Ю. А. Крюков, Михаил Степанович Василишин, О. С. Иванов, А. Г. Карпов, И. А. Сурмачева, И. Р. Ахмадеев, С. В. Сысолятин
PDF
43-45
Г. С. Гаранян, Р. А. Ханферян, Эдуард Тоникович Оганесян
PDF
46-49

Исследование строения химических соединений, методы анализа и контроль производства

Е. В. Зыкова, Н. Г. Сандецкая, О. В. Островский, В. Е. Веровский
PDF
50-52
А. Н. Жучков, Михаил Самуилович Гойзман, Александр Семёнович Берлянд, Г. Б. Тихомирова
PDF
53-56